Byggmester

Arbeidet med mesterbrevordningen er regulert i Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 1986.

Formålet med ordningen er å:

  • sikre status, styrke rekrutteringen og opplæringen i håndverksfagene
  • sikre etablering og sunn drift av bedriftene
  • ivareta forbrukernes interesser

Nærings- og handelsdepartementet forvalter loven, men har oppnevnt Mesterbrevnemnda som styre for ordningen. Det daglige arbeidet står Mesterbrevnemndas sekretariat for.

Sentrale forskrifter til loven finner du her.

Kilde: http://www.mesterbrev.no