Linker

Mesterregisteret
Mesterbrev har signert en samarbeidsavtale med FINN.no og deres kommende anbudstjeneste FINN oppdrag, som ble lansert stegvis utover våren og sommeren.

Mesterbrev
Arbeidet med mesterbrevordningen er regulert i Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 1986.

Statens bygningstekniske etat
Statens bygningstekniske etat er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven.

Byggmesterforbundet
Norges Byggmesterforbund ble etablert i 1919 og er i dag byggenæringens største organisasjon målt i antall medlemsbedrifter.

Byggforsk
SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt.

Husbanken
Regjeringens visjon for boligpolitikken er at alle skal kunne bo trygt og godt. Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av politikken.

Informasjonskontoret for farge og interiør (IFI.no)
IFI – Informasjonskontoret for farge og interiør er et nøytralt informasjonskontor som skal bidra til å gjøre bransjen og medlemmene synlig og gi ideer og inspirasjon til fornyelse og oppussing av hus og boliger.